Specialist på upphandling och organisationsfrågor
HK IT Konsult AB hjälper företag med upphandlingar och organisatoriska frågor, huvudsakligen inom IT-drift. Deras stora erfarenhet, kunskaper och engagemang gör att de verkligen lyckas hjälpa företag till ökad effektivitet och lönsamhet.
Håkan Kalmermo är specialist på It, analyser och utredningar. Han har arbetat med IT i över 20 år och han har utfört en mängd analyser, utredningar och upphandlingar med uppföljning åt olika bolag, organisationer och offentliga myndigheter. Ofta börjar ett uppdrag med att en kund funderar på att outsourca. Då vill man först titta på hur verksamheten ser ut och idealläget för Håkan är att få kliva in redan här och göra en analys av verksamheten ekonomiskt och organisatoriskt, av effektiviteten, bemanningen och så vidare.
– Jag gör en analys och säger till kunden att så här ser det ut och jag tycker ni böra göra på det här sättet och då når ni följande effekter. Ni sänker kostnaderna, ökar kvaliteten och så vidare, säger Håkan.

Oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor är det här med IT en stor fråga; är det värt att hantera hårdvara, det vill säga datorer, servrar och nätverk, att själv hålla på och uppgradera och bygga ut? Eller är sådant bättre att leja ut så företaget i fråga kan fokusera på att utveckla sin verksamhet istället? Ett företag som väljer att låta någon eller några personer läras upp och ta hand om It-frågorna riskerar att bli av med de personerna när de väl har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att de ska få andra mer välbetalda jobb inom it-branschen.
– Det är ofta fördelaktigt för företag att lägga ut den tekniska infrastrukturen och det man kallar basprogramvaror som databaser och sådana saker, säger Håkan.

Håkan är med hela vägen från att göra analyser och komma med rekommendationer till att utveckla ett upphandlingsunderlag där man gör en kartläggning av miljön och beskriver kraven med en tydlig kravlista. Han är med då företaget går ut med förfrågan, tar emot offerter, analyserar offerterna och han rekommenderar kunden att teckna avtal med en leverantör eller att förhandla med ett par leverantörer. Vid själva genomförandet och införandet, det vill säga när leverantörerna ska etablera driften enligt de avtal som slutits är Håkan också med och ser till att alla krav blir tillgodosedda.

HK IT Konsult AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0709-65 56 31
Fax: 0171-594 01


Email:
hakan.kalmermo@lnctv.com

Adress:
HK IT Konsult AB
Svanv. 5
74633 Bålsta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN